Wybierz zakładkę

Obsługa inwestycji

Każdy, kto próbował na własna rękę zabudować działkę, przebudować dom, czy przynajmniej wykuć okno w ścianie, zmierzył się z szeregiem formalności jakie należy spełnić, żeby działać zgodnie z literą prawa, bez narażania na poważne kary finansowe. Realizacja inwestycji odbywa się w zgodzie z ustalaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jednak jedynie ok. 28% powierzchni kraju pokryta jest planami. W przypadku braku takich opracowań niezbędne jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub inwestycji celu publicznego, a w niektórych przypadkach wystarczy zgłoszenie. Wydawane przez organy administracji decyzje nie zawsze są w pełni uzasadnione. Wieloletnie doświadczenie związane z pracą w administracji pozwala nam profesjonalnie przeprowadzić naszych Klientów przez proces inwestycyjny.

  • Określanie lokalizacji dla planowanych inwestycji (produkcyjnych, usługowych, mieszkaniowych, turbin wiatrowych)
  • Pomoc przy zakupie/sprzedaży nieruchomości
  • Sprawdzanie stanu prawnego gruntów
  • Wspomaganie procesu inwestycyjnego - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę itp.
  • Odwołania od decyzji administracyjnych
  • Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
  • Sądowe zniesienie współwłasności
  • Zasiedzenia nieruchomości