Wybierz zakładkę

Opracowania kartograficzne, GIS/metadane

Przepisy Unii Europejskiej nakładają na Polskę obowiązek tworzenia danych przedstawianych na mapach mi. in. danych ewidencyjnych, ukształtowania terenu, danych przestrzennych w formie wektorowej, rastrowej i opisowej, tj. w postaci metadanych GIS (geograficzne systemy informacyjne). Opracowania GIS coraz częściej zamawiane lub wykonywane są przez przedsiębiorstwa w celu inwentaryzacji i administracji sieci. Usługi pobierania i przeglądania danych są niezbędnym elementem pracy projektantów, rzeczoznawców majątkowych, pracowników administracji, jak również przedsiębiorców i osób fizycznych - jest to narzędzie ułatwiające codzienną pracę, na miarę XXI wieku.

  • Wektoryzacja dokumentów planistycznych
  • Tworzenie metadanych przestrzennych
  • Rejestracja map i planów w formatach analogowych
  • Łączenie rastrów
  • Zmiana formatu rastrów JPEG/TIFF/XML i ich kompresja
  • Konwersja danych dwg/dxf/shape/tab
  • Tworzenie geoportali