Wybierz zakładkę

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości służy określaniu wartości nieruchomości w zależności od potrzeb zamawiającego operat szacunkowy - celu wyceny. Nieruchomości są przedmiotem zainteresowania każdego, komu marzy się własne mieszkanie,  dom lub pragnie zainwestować duże pieniądze np. wybudować fabrykę, sprzedać nieruchomość z zyskiem, jak również  pozostawić coś w spadku swoim potomnym. Nieruchomości są przedmiotem wielu spekulacji ich wartość w dłuższej perspektywie jest stabiliną, ale podlega wahaniom w zależności od sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej. Na rynku istnieje wielu graczy snujących wizje ogromnych zysków z nieruchomości, a samo posiadanie nieruchomości wcale nie musi przynosić zysków. Operaty szacunkowe są niezbędnym dokumentem dla organów administracji, banków, przedsiębiorstw, a także osób, które pragną zakupić wymarzoną nieruchomość bez narażania się na zawyżona cenę.

 • Nieruchomości mieszkaniowe (jednorodzinne i wielorodzinne, lokale)
 • Nieruchomości zabudowane
 • Nieruchomości gruntowe niezabudowane
 • Nieruchomości komercyjne (obiekty usługowe, biurowe, handlowe itp.)
 • Nieruchomości rolne i leśne
 • Nieruchomości przemysłowe (obiekty produkcyjne, składy, magazyny)
 • Nieruchomości zabytkowe
 • Nieruchomości specjalnego przeznaczenia
 • Określanie wartości służebności, użytkowania, dożywocia

Cel wyceny

 • Negocjacja kupna/sprzedaży
 • Zabezpieczenie wierzytelności
 • Przekształcenia własnościowe
 • Wniesienie aportu
 • Sprawozdania finansowe i księgowe
 • Postępowanie upadłościowe i egzekucyjne
 • Ustalenie spadku/wzrostu wartości wywołanych uchwaleniem planu miejscowego
 • Określanie opłat planistycznych i adiacenckich